herb Banie

Oficjalny serwis gminy

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13

Dziś jest środa 19 grudnia 2018, imieniny: Urbana i Dariusza

Ścieżki rowerowe
Biuletyn

Policja

bialostron

Międzynarodowe Centrum Turystyki, Kultury i Sportu

Stowarzyszenie KONTRA

Polska Atrakcyjna
Kalendarz imprez

INFORMACJA o terminie, miejscu i przedmiocie obrad XXV sesji Rady Gminy Banie

dodano: 2017-12-06 12:40:40

INFORMACJA

z dnia 5 grudnia 2017 r.

o terminie, miejscu i przedmiocie obrad XXV sesji Rady Gminy Banie oraz wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady.

 

Na podstawie § 20 Statutu Gminy Banie podaje się do publicznej wiadomości informację, że  w dniu 14 grudnia 2017 r. (czwartek) odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Banie.

Miejsce obrad – sala posiedzeń Urzędu Gminy Banie. Początek obrad – godzina 8.30

Porządek obrad:
1)    Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad, przedstawienie porządku obrad.
2)    Przyjęcie protokołu XXIV sesji Rady.
3)    Informacja Wójta Gminy Banie o pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Gminy.
4)    Informacja Przewodniczącego Rady o pracy Rady.
5)    Interpelacje radnych.
6)    Zapytania radnych.
7)    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w Gminie Banie na lata 2014-2017 za okres 2015-2016 (druk nr 271).
8)    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Banie na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (druk nr 272).
9)    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. (druk nr 273).
10)    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie na rok 2018 (druk nr 267 i nr 269).
11)    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie na lata 2018-2022 (druk nr 268, 268a i  270).
12)    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 274).
13)    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (druk nr 275).
14)    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r. (druk nr 276).
15)    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2020 (druk nr 277).
16)    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 (druk nr 278).
17)    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Banie na 2018 r. (druk nr 279).
18)    Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Banie na 2018 r.  (druk nr 280).
19)    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej i do Spraw Socjalnych Rady Gminy Banie na 2018 r. (druk nr 281).
20)    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Banie na 2018 r. (druk nr 282).

21)    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Banie (druk nr 283).
22)    Protokół Nr 7/2017 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Banie.
23)    Protokół Nr 8/2017 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Banie.
24)    Odpowiedzi na interpelacje radnych.
25)    Odpowiedzi na zapytania radnych.
26)    Wolne wnioski i sprawy różne.
27)    Zamknięcie sesji.


Jednocześnie zawiadamia się, że w dniu 12 grudnia 2017 r. (wtorek) o godz. 8.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie (pokój nr 9) odbędzie się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Banie, to jest Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowo – Gospodarczej i do Spraw Socjalnych oraz Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem posiedzenia komisji będzie przeanalizowanie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy przygotowanych na XXV sesję Rady Gminy Banie.

Przewodnicząca Rady

ANNA SIWEK

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia