herb Banie

Oficjalny serwis gminy

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13

Dziś jest piątek 22 lutego 2019, imieniny: Marty i Małgorzaty

Ścieżki rowerowe
Biuletyn

Policja

bialostron

Międzynarodowe Centrum Turystyki, Kultury i Sportu

Stowarzyszenie KONTRA

Polska Atrakcyjna
Kalendarz imprez

Nabór do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie, na rok szkolny 2018/2019

dodano: 2018-01-31 13:33:28

W terminie od dnia 26 marca 2018 r. do dnia 06 kwietnia 2018 r. będzie prowadzona rekrutacja, na rok szkolny 2018/2019, do Publicznego Przedszkola w Baniach oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w Szkole Podstawowej w Lubanowie oraz w Szkole Podstawowej w Swobnicy.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określa zarządzenie nr 17/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie:

Kryteria rekrutacji do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określa uchwała Nr XX/173/2017 Rady Gminy Banie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Banie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 11 kwietnia 2017 r., poz. 1536).

Zgodnie z art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Kryteria wraz z przyznaną liczbą punktów dla potrzeb drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Banie:

 1. dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) zamieszkują na terenie Gminy Banie; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) zamieszkałego na terenie Gminy Banie samotnie wychowującego dziecko – 5 pkt;
 2. dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują zawodowo, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) pracującego zawodowo, uczącego się w trybie dziennym, prowadzącego gospodarstwo rolne lub prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą samotnie wychowującego dziecko – 5 pkt;
 3. dziecko, którego jeden z rodziców (opiekunów prawnych) pracuje zawodowo - 2 pkt;
 4. dziecko wychowujące się w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej, którego rodzice (opiekunowie prawni) objęci są pomocą socjalną; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) objętego pomocą socjalną samotnie wychowującego dziecko – 3 pkt;
 5. dziecko, które wraz z rodzeństwem uczestniczy w rekrutacji w tym samym przedszkolu lub w tym samym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej - 2 pkt,
 6. dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuować edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu lub w tym samym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub naukę w szkole podstawowej, przy której funkcjonuje dany oddział przedszkolny w szkole podstawowej - 1 pkt.

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie ww. kryteriów są odpowiednio:

 1. oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o zamieszkiwaniu w Gminie Banie;
 2. oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o zatrudnieniu, studiowaniu w trybie dziennym, prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej,
 3. oświadczenie rodzica dziecka potwierdzające fakt pracy zawodowej jednego z rodziców dziecka,
 4. zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o objęciu rodziny dziecka pomocą socjalną;
 5. oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o uczestniczeniu rodzeństwa dziecka w rekrutacji w tym samym przedszkolu lub w tym samym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej,
 6. oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo dziecka w tym samym przedszkolu lub w tym samym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub nauki w szkole podstawowej, przy której funkcjonuje dany oddział przedszkolny w szkole podstawowej.

 

Przedszkole w Baniach, Szkoła Podstawowa w Lubanowie oraz Szkoła Podstawowa w Swobnicy będą przyjmować wnioski o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w terminie rekrutacji, tj. od dnia 26 marca 2018 r. do dnia 06 kwietnia 2018 r. do godz. 14:00.

Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy poszczególnych szkół i przedszkola.

WÓJT

Teresa Sadowska

treść uchwały

 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia