herb Banie

Oficjalny serwis gminy

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13

Dziś jest piątek 26 kwietnia 2019, imieniny: Marii i Marcelego

Ścieżki rowerowe
Biuletyn

Policja

bialostron

Międzynarodowe Centrum Turystyki, Kultury i Sportu

Stowarzyszenie KONTRA

Polska Atrakcyjna
Kalendarz imprez

FESTIWAL FILMU AMATORSKIEGO "FILMY DO BANI’’

dodano: 2018-05-16 14:25:33

FESTIWAL FILMU AMATORSKIEGO

,, FILMY DO BANI’’

22 CZERWIEC 2018

REGULAMIN

 1. Organizator: Organizatorem Festiwalu Filmu Amatorskiego ,,FILMY DO BANI’’ jest Międzynarodowe Centrum Turystyki Kultury i Sportu w Baniach.
 2. Termin i miejsce Festiwalu:

Festiwal Filmu Amatorskiego ,,FILMY DO BANI’’ odbędzie się 22 czerwca 2018 roku w sali widowiskowej Centrum Kultury w Baniach.

 1. Cele Festiwalu:

- Prezentacja dorobku twórców filmów amatorskich.

- Promocja i popularyzacja ruchu amatorskiego wśród społeczeństwa.

- Doskonalenie warsztatu filmowego.

- Rozwijanie uzdolnień i kreatywności młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie aktywności twórczej.

- Nagrodzenie filmów najbardziej wartościowych pod względem artystycznym i technicznym.

 1. Festiwal ma charakter otwarty.
 2. Zasady zgłoszenia i warunki techniczne filmu:

- Zgłoszenie filmu wraz z kartą zgłoszenia do udziału w Festiwalu oznacza bezwarunkową zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych przez organizatora Festiwalu w celach wynikających z regulaminu tego Festiwalu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883, tekst jed. Dz.U. z 2015 r. poz.2135 z późniejszymi zmianami) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz organizatora Festiwalu Filmu Amatorskiego ,,FILMY DO BANI’’.

- Filmy do udziału w Festiwalu mogą zgłaszać osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne, które w dniu przystąpienia do Festiwalu posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz prawo do dysponowania zgłaszanym filmem.

- W imieniu osób niepełnoletnich filmy mogą zgłaszać wyłącznie rodzice lub prawni opiekunowie. W przypadku osób niepełnoletnich do karty zgłoszenia należy dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Festiwalu. Wyrażenie zgody przez rodzica lub prawnego opiekuna jest równoznaczne z bezwarunkową akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

- Zgłoszenie filmu jest bezpłatne.

- Tematyka, gatunek i forma jest dowolna.

- Film może być wykonany w dowolnej konwencji (tj. dokument, reportaż, reklama, wywiad, itp.)

- Jeden autor może zgłosić jeden film, dopuszcza się prace zespołowe.

- Film musi być zapisany na płycie CD lub DVD.

- Czas filmu nie może przekroczyć 5 minut, dłuższe filmy nie będą podlegały ocenie.

- Nadesłane filmy powinny posiadać – czołówkę z tytułem filmu oraz napisy końcowe zawierające nazwiska autorów oraz napis ,,KONIEC’’.

- Płyta z zapisanym filmem powinna być odpowiednio opakowana w taki sposób aby zabezpieczyć ją przed ewentualnym uszkodzeniem.

- Film wraz z dokładnie czytelnie wypełnioną kartą zgłoszenia należy dostarczyć listownie lub osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 18.06.2018 r. na adres MCTKiS w Baniach, ul. Skośna 7, 74 -110 Banie – decyduje data stempla pocztowego.

- Karta zgłoszenia dostępna na stronie www.mctkis.eu. www.banie.pl

VI. Nadesłane filmy oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

I kategoria - filmy autorów do 12 roku życia

II kategoria – filmy autorów od 13 do 16 roku życia

III kategoria – filmy autorów powyżej 16 roku życia

 1. Zakwalifikowane filmy oceni Jury powołane przez organizatora. Prezentacja filmów nagrodzonych i wyróżnionych odbędzie się 22 czerwca 2018 roku w sali widowiskowej Centrum Kultury w Baniach o godz. 19:00.
 2. Nagrody:

GRAND PRIX, I Nagroda, II Nagroda, III Nagroda, wyróżnienia.

Uwagi ogólne:

- płyty z kopiami filmów zakwalifikowanych do konkursu pozostają w archiwum organizatora,

- organizator zastrzega sobie prawo do kopiowania filmów konkursowych,

- zgłaszający podpisuje oświadczenie zezwalające organizatorowi na emisje całości lub fragmentów filmu na specjalnych pokazach publicznych promujących Festiwal,

- prawa autorskie filmu zgłoszonego do Festiwalu nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani naruszać praw autorskich i dóbr osób trzecich. W przypadku zatajenia powyższych informacji uczestnik pokryje wszelkie koszty obsługi prawnej wynikającej z ewentualnych roszczeń osób trzecich za naruszenie ich praw.

- organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne zagubienie lub uszkodzenie filmu powstałych z przyczyn nie leżących po jego stronie jak również nie ponosi odpowiedzialności za prace konkursowe, które nie dotarły lub dotarły z opóźnieniem (z przyczyn niezależnych).

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Karta zgłoszenia

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia