herb Banie

Oficjalny serwis gminy

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13

Dziś jest poniedzialek 27 maja 2019, imieniny: Jana i Juliusza

Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom

Ścieżki rowerowe
Biuletyn

Policja

bialostron

Międzynarodowe Centrum Turystyki, Kultury i Sportu

Stowarzyszenie KONTRA

Polska Atrakcyjna
Kalendarz imprez

V sesja Rady Gminy Banie

dodano: 2019-03-05 14:29:18

15 marca 2019 r. (piątek) odbędzie się V sesja Rady Gminy Banie

 

 

INFORMACJA

z dnia 5 marca 2019 r.

o terminie, miejscu i przedmiocie obrad V sesji Rady Gminy Banie oraz posiedzeń komisji Rady.

Na podstawie § 20 Statutu Gminy Banie podaje się do publicznej wiadomości informację, że dnia 15 marca 2019 r. (piątek) odbędzie się V sesja Rady Gminy Banie.

Miejsce obrad – sala posiedzeń Urzędu Gminy Banie. Początek obrad – godzina 10:00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski o zmianę porządku obrad.
 3. Prezentacja dotycząca projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”.
 4. Powitanie nowo wybranych Sołtysów Gminy Banie – wręczenie zaświadczeń o wyborze.
 5. Wręczenie dyplomów i nagród za udział w konkursie „Najpiękniejszy świąteczny ogród, balkon/okno lub dom na terenie gminy Banie”.
 6. Informacja Wójta Gminy Banie o pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Gminy.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy Rady.
 8. Sprawozdanie z wykonania uchwały Nr V/51/03 Rady Gminy Banie z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości, a także ich wydzierżawiania i wynajmowania przez gminę (druk nr 26).
 9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (druk nr 27).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Baniach (druk nr 28).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 r. (druk nr 29).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych oraz nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie (druk nr 30).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Banie (druk nr 31).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Banie (druk nr 32).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Banie” (druk nr 33).
 1. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (druk nr 34).
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Banie w 2019 r. (druk nr 35).
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji za 2018 r.” (druk nr 36).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2018 (druk nr 37).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach za rok 2018 (druk nr 38).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania (druk nr 39).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za udzielone świadczenia w formie posiłku i świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (druk nr 40).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia procedury związanej z nadaniem miejscowości Banie statusu miasta (druk nr 41).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Kapituły Honorowej nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Banie” (druk nr 42).
 10. Sprawy różne i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie sesji.

Jednocześnie zawiadamia się, że posiedzenia komisji Rady Gminy Banie odbędą się:

- w dniu 13 marca 2019 r. (środa) o godz. 8:00 - Komisja Budżetowa i do Spraw Socjalnych,

- w dniu 14 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 – Komisja do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

- w dniu 14 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 12.00 – Komisja Rewizyjna.

Posiedzenia Komisji odbędą się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie (pokój nr 9). Przedmiotem posiedzeń komisji będzie przeanalizowanie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy przygotowanych na V sesję Rady Gminy Banie.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY
ANNA SIWEK

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia