herb Banie

Oficjalny serwis gminy

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13

Dziś jest środa 15 lipca 2020, imieniny: Henryka i Włodzimierza
Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom

Ścieżki rowerowe

Koronawirus - informacje i zalecenia
Biuletyn

Policja

bialostron

Dom Kultury w Baniach

Polska Atrakcyjna
Kalendarz imprez

INFORMACJA o terminie, miejscu i przedmiocie obrad posiedzeń komisji Rady Gminy Banie

dodano: 2020-06-19 08:03:17

Na podstawie § 20 Statutu Gminy Banie podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 25 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali kina w Domu Kultury w Baniach odbędzie się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Banie, to jest Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej i do Spraw Socjalnych oraz Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

Proponowany jest następujący porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, wybór przewodniczącego posiedzenia, przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Informacja o planowanej inwestycji w zakresie budowy farm fotowoltaicznych na terenie Gminy Banie.
 3. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury
  i Sportu w Baniach za 2019 r. (druk nr 141).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Banie wotum zaufania (druk
  nr 142 i druk nr 143).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Banie
  za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Banie za 2019 r. (druk nr 136 i nr 144).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Banie za rok 2019 (druk nr 145).
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. (druk nr 146).
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baniach oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dłusku Gryfińskim (druk nr 147).
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej (druk nr 148).
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (druk nr 149).
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (druk nr 150).
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych oraz wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie (druk nr 151).
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i trybu przyznawania stypendiów Rady Gminy Banie w ramach Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych oraz wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie (druk nr 152).
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Banie (druk nr 153).
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Banie na lata 2020-2024” (druk nr 154).
 16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 (druk nr 155).
 17. Zajęcie stanowiska wobec uchwały Nr 1/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry
  z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry (druk nr 156).
 18. Protokół Nr 3/2020 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Banie
  z dnia 10 marca 2020 r.
 19. Sprawy różne i wolne wnioski.
 20. Zamknięcie posiedzenia

Jednocześnie informujemy, że w związku z epidemią na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obrady komisji Rady Gminy Banie odbędą się bez udziału publiczności.


Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia