herb Banie

Oficjalny serwis gminy

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13

Dziś jest niedziela 18 sierpnia 2019, imieniny: Heleny i Bronisławy

Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom

Ścieżki rowerowe
Biuletyn

Policja

bialostron

Międzynarodowe Centrum Turystyki, Kultury i Sportu

Stowarzyszenie KONTRA

Polska Atrakcyjna
Kalendarz imprez

Informacja o terminie, miejscu i przedmiocie obrad posiedzeń komisji Rady Gminy Banie

dodano: 2012-06-20 14:19:48

Przewodnicząca Rady Gminy Banie

OR.0012.1.18.2012                        I n f o r m a c j a

                                        z dnia 20 czerwca 2012 r.

o terminie, miejscu i przedmiocie obrad posiedzeń komisji Rady Gminy Banie

Na podstawie § 21 Statutu Gminy Banie podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 25 czerwca 2012 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie (pokój nr 9) odbędzie się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Banie, to jest Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowo–Gospodarczej i do Spraw Socjalnych oraz Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Proponowany jest następujący porządek posiedzenia:

1)      Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, wybór przewodniczącego posiedzenia, przyjęcie porządku posiedzenia.

2)      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Banie za 2011 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Banie za 2011 r. (druk nr 155).

3)      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Banie za rok 2011 (druk nr 156).

4)      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na
2012 r. (druk nr 157).

5)      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie na lata 2011-2017 (druk nr 158).

6)      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości (druk nr 159).

7)      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Banie w 2012 r.” (druk nr 160).

8)      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Banie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (druk nr 161).

9)      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Banie (druk nr 162).

10)   Przedstawienie protokołu Nr 2/2012 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Banie.

11)  Zapytania i wolne wnioski.

12)  Zamknięcie posiedzenia.

 Przewodnicząca Rady         

Danuta Zawadzka-Zając

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia